ติดต่อเรา

ชื่อผู้ติดต่อ : Ella

หมายเลขโทรศัพท์ : 0755-81495850

WhatsApp : 8613682556888

Free call
ผลิตภัณฑ์
แหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่อง
UPS ออนไลน์ความถี่สูง
UPS ความถี่ต่ำออนไลน์
Hybrid Solar Inverter
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเทเลคอม
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
Off ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาราง
ella@soroups.com
8613682556888